DKProduction

City marketing

Svěřte své akce a propagaci nám. Jsme efektivnější a rychlejší!


Konkrétní příklady využití našich služeb v praxi

 1. projekt pro Ostravu: Centrum žije!
  1. DK production je autorem a generálním dodavatelem typického projektu city marketingu, který probíhal v centru Ostravy v letech 2004 - 2006. Projekt se zabýval řešením problémů spojených s revitalizací, resp. oživením společenského života v centru města. Cíle projektu byly stanoveny takto: propagace a zvýšení aktivity centra Ostravy s cílem prezentovat tento prostor prostřednictvím místních kulturních a společenských zařízení jako historické a přirozené centrum obchodu, služeb a zábavy. V rámci projektu a konání celé řady velkých i menších propagačních akcí se podařilo vytvořit logo projektu a webové stránky, sjednotit celou řadu samostatných aktivit pod hlavičku projektu a především přilákat do centra tisíce návštěvníků. V rámci tohoto velmi rozsáhlého a složitého projektu se nám podařilo aktivně oslovit podnikatele i média, které začaly projekt rovněž aktivně podporovat. Součástí zakázky bylo kromě vytvoření originálních konceptů jednotlivých akcí a jejich realizace také samotná propagace městské části Moravské Ostrava a Přívoz včetně organizace tiskových konferencí a PR.
 2. organizace akce Den Země pro město Karviná
  1. Již více než 5 let organizujeme oslavy Dne Země v Karviné. Akce je zajišťována na klíč, tedy včetně programu a propagace, přičemž každý rok je originálně obměňován zábavný program. Akce vždy láká tisíce návšťevníků z řad školní mládeže, rodiče a dětí.
 3. oslavy 150. výročí narození S.Freuda v Příboře za účasti prezidenta ČR
  1. Když se vedení radnice v Příboře dozvědělo, že jejich snahy o získání peněz z EU byly úspěšné, nastal problém. Kdo zorganizuje akci se značným rozpočtem v malém městečku? Navíc na přípravu nebylo mnoho času, necelé 3 měsíce. Akci jsme ve spolupráci s radnici zvládli a dodnes na ní vzpomínají hosté této akce. Akce se zúčastnil prezident ČR, předseda parlamentu ČR, ministr kultury, velvyslankyně Rakouska v ČR, přímí potomci S.Freuda žijící v Anglii a mnoho dalších významných hostů. Program akce byl rozdělen pro oficiální hosty včetně slavnostního rautu s panem prezidentem ČR a pro veřejnost. Oslavy pro veřejnost a další program trvaly 2 dny a během této doby navštívilo městečko Příbor více než 20 000 návštěvníků. Úkolem bylo zorganizovat nejen program akce a její technické zajištění, ale také ostrahu, velkoplošné obrazovky a kamery, odstavné parkoviště a navigační systémy a mnoho dalších detailů.
 4. každoročně pomáháme s produkcí akce Majáles VŠB
  1. Tato akce patří mezi největší studentské oslavy v republice s návštěvností přes 15 000 lidí.
 5. zajišťujeme běžné akce pro všechny typy škol, jako jsou školní plesy, oslavy, dětské dny apod.

Potřeba propagace statutárních měst a obcí vzrůstá.